ZSUK CSILLA terapeuta és tréner
MIBEN TUDOK segíteni?

KRÍZISINTERVENCIÓ

Mi a krízis?
A krízis olyan feszült, fájdalmas állapot, amely a veszteség, a fenyegetettség elővételezését, a kilátástalanság és elveszettség érzését okozza. A krízishelyzetek magukban hordozzák a megújulás, a pozitív irányú változás lehetőségét, de a rombolás, a sérülés, a negatív irányban történő változás lehetőségét is.
A krízisek egy része szükségszerűen megjelenik életünk folyamán, és a fejlődés természetes velejáróiként tekinthetünk rájuk. Vannak azonban olyan kritikus életesemények, amelyek váratlanok, nincsenek életszakaszokhoz kötve. Ilyenek a különböző veszteségek, traumák stb. okozta krízishelyzetek. Ha az egyén képes hatékony megoldásokkal kikerülni ebből az állapotból, akkor megerősödve, tapasztalatokkal gazdagodva, személyiségében fejlődve magasabb szintre kerülhet. Ha a krízis maga alá gyűri a személyt, akkor az gyakran depresszióval, különböző testi-lelki betegségekkel, az önértékelés csökkenésével, a kapcsolatok romlásával reagálhat.
Mi jellemzi a krízisben lévő személy állapotát?
A krízisben lévő egyén az adott problémára, azon belül is egy-egy részletre fókuszál. Sokat tud a helyzetéről, de ismereteit képtelen strukturálni. Keresi a megoldásokat, de szorong, érzelmeit nehezen kontrollálja, impulzív, szenved. A tájékozódó megnyilvánulások, attitűdök megszokott rendje felborul, megszűnik az egyén önmagára vonatkozó jövőképe. Munkavégzése alacsony hatásfokú, a mindennapos rutintevékenységek nehézkessé válnak, regressziót tükröznek. A krízisben lévő személy kapcsolatrendszere megváltozik, embertársainak megítélése a tőlük kapott segítségtől, támogatástól függ. Az egyén fokozottan befolyásolhatóvá válik. Függőségi igénye jelentős, kapaszkodik a segítőbe, mély regresszióba süllyed. A krízis egyúttal a kommunikáció válsága is, az egyén az egyensúlyi állapottól eltérő módon közöl, fokozottan használ utalásokat, szimbólumokat. Környezete nehezebben értheti meg, melynek következtében elszigetelődése fokozódik.
A krízishelyzetben lévő ember fogékony a beavatkozásokra, rendkívül motivált, hogy segítséget kapjon.
Mi a krízisintervenció?
Krízishelyzetben történő, a krízisállapot oldására irányuló olyan segítő, pszichoterápiás jellegű és szemléletű, időben behatárolt, sürgősségi pszichológiai beavatkozás, mely a pszichoterápia elemeit korlátozott módon és mértékben, ehhez a speciális helyzethez adaptált módon alkalmazza.
Célja a krízis oldása ennek elemei:
• a háttérben álló problémák, a személy működési zavarainak áttekintése;
• lehetőséget ad a személyiség a korábbinál magasabb szinten történő integrációjára;
• az aktuális helyzet megoldásán túlmutatva a jövővel is foglalkozik;
• a későbbi, hasonló szituációkkal való megküzdésre is felkészít.
Milyen a krízisintervenció és a pszichoterápia kapcsolata?
A krízisintervenció során alkalmazott technikák nagy része átfedést mutat a pszichoterápiák során használt módszerekkel, a segítő attitűdje is pszichoterápiás jellegű, ugyanakkor a krízisintervenció elméleti háttere, kontextusa, gyakorlatban történő alkalmazásának jellegzetességei különböznek a pszichoterápiák szigorú követelményeitől.
A krízisintervenció nem rendelkezik például önálló emberképpel, személyiségfejlődési elmélettel, személyiség- és betegségmodellel. Mindazonáltal a krízisintervenciónak is van specifikus terápiás- és hatásmodellje, gyakorlati módszertana, sajátos technikai elemei. A krízisintervenció, valamint a pszichoterápiák tehát eltérnek céljaikban, fókuszukban, kontextusukban, időkereteikben és módszereik egy részében.
Mi a gyakorlati célja a krízisintervenciónak?
• lelki elsősegély nyújtása;
• a krízisállapot, a lélektani beszűkültség, a regresszió oldása;
• az ineffektív problémamegoldó eszközök helyreállítása;
• az alkalmazkodás elősegítése;
• az érzelmi egyensúly és a személyiség funkcionalitásának visszaállítása az eredeti
szintre, vagy magasabb szinten történő integrációja;
• a jövőbeli krízisek kialakulásának megakadályozása, prevenciója;
• másodlagos célja lehet a kliens előkészítése a krízisintervenciót követő pszichoterá-piára;
• A modern krízisparadigma fejlődésközpontú szemlélete szerint a krízisintervenció elsősorban arra irányul, hogy a kliens:
- a krízis akut fázisát túlélje;
- a szubakut szakban helyreálljon, változzon;
- majd tovább fejlődjön, és végül érettebb személyiséggé váljon.
Mennyi időt vesz igénybe a krízisintervenció?
A klasszikus krízisintervenció időben maximálisan 6-8 hetet és körülbelül ugyanennyi találkozást ölel fel, hiszen általában heti egy-két alkalommal találkozunk a klienssel.

© 2022 zsulcsilla.hu. All Rights Reserved. Powered by NeterNET