ZSUK CSILLA terapeuta és tréner
MIBEN TUDOK segíteni?

NLP

Mi az az NLP ill. NLPt?
A neuro-lingvisztikus programozás (NLP) tapasztalatokra épülő konkrét pszichológiai, pszichoterápiás és kommunikációs technikák rendszere, melyet John Grinder nyelvész és Richard Bandler pszichológushallgató alkotott meg az 1970-es években.  Az NLP, azokat a összefüggéseket hívatott leírni, amelyek az emberi kommunikáció  fiziológiai folyamatai /Neuro-/,  nyelvi  struktúrái,  kifejezésmódjai /Lingvisztikus/ és szubjektív  gondolkodásmódok  és tapasztalásminták/ szocializációtól függő /Programozás/  között fennállnak.
A 1995 tavaszán Peter Schütz és Helmut Jelem és – a már elhunyt -Wolfgang Karber munkássága révén született meg az NLP átdolgozott, pszichoterápiás alkalmazása, a neuro-lingvisztikus pszichoterápia (NLPt). 2007. januárjában az osztrák egészségügyi miniszter asszony hivatalosan közzé tette  az NLPt-t, mint önálló pszichoterápiás eljárást és az EAP  (European Association for Psychotherapy) már korábban felvette az elfogadott pszichoterápiák sorába a neuro-lingvisztikus pszichoterápiát.   A neuro-lingvisztikus pszichoterápia (NLPt) integrált, kognitív, rendszer-szemléletű, imaginatív pszichoterápiás módszer. Az NLPt célorientált pszichoterápiás eljárás, különös tekintettel a személyiség reprezentációs rendszereinek, viselkedésmódjainak, képességeinek, érték- és norma-rendszerének, hiedelem-struktúrájának, szimbólumainak, metaforáinak és kapcsolati mintázatainak alkalmazására (Schütz és Mtsai, 2001)
Az NLPt kiegészült az alábbi szerzők munkásságával is: Gregory Bateson, Robert Dilts, Albert Bandura, Noam Chomsky
Miben más az NLP, mint a többi módszer?
Az NLP módszerének lényeges vonása, hogy jövőorientált, szemben sokféle korábbi szemlélettel, melyekre inkább múltorientáció a jellemző. Az NLP gondolatrendszere azt hivatott tisztázni, hogy mi és hogyan kell és legyen. Pozitív megközelítést kínál, azaz tagadó állítások helyett az a lényeges, hogy az illető személy pontosan mit kíván megváltoztatni és hogyan. Tehát a problémaorientáció helyett a célorientáció kerül előtérbe, azaz hogy mit /mely viselkedést/,  mikor és  hol /mely időben és milyen szituációban  kell használni és milyenben nem/ és hogyan /vagyis hogyan kell azt a kommunikációt hatékonyan kivitelezni/.
Az NLP  is  a kommunikáció azon tényezőit tartja hatékonynak,  amelyek  túlnyomóan a  tudattalan és tudat-előttes szintjén szerveződnek és hatnak.
pl: Ha azt mondjuk: „Ne egyél édességet!” ebből azt jegyzi meg a tudat: ÉDESSÉG, ÉDESSÉG! Azonban, ha másképp kommunikálunk és azt mondjuk: „Egyél gyümölcsöt!”, akkor a GYÜMÖLCS, GYÜMÖLCS lebeg lelki szemeink előtt!
Milyen fontos tényezője van még az NLP-nek?
Az NLP egyik lényeges tényezője a flexibilitás, a rugalmas és elfogadó kommunikáció és viselkedés a terapeuta részéről, amely mindig illeszkedik (kongruens) a másik személy vagy csoport külső és belső világához (utilizáció). Az NLP szemléletében előtérben áll a másik ember személyének, világnézetének, hiedelmeinek az elfogadása. Ha hatékonyak kívánunk lenni, akkor meg kell ismernünk a másik szemléletét, értékeit, gondolkodásmódját.
Ha a saját nézeteinket, meggyőződéseinket erőltetjük a másikra, akkor az számára befogadhatatlan, hasonlóan  ahhoz, mint amikor  két nem kompatibilis számítógépet kapcsolunk  össze. Ez a számítógép hasonlat rávilágít a kibernetikai hatásra. Az ember testi felépítésére, genetikai tényezőire sokszor használják a „hardware”, míg a szocializációs és tanulási folyamatok révén szerzett tényezőire a „software” kifejezést.
Ez azt jelenti, hogy előbb meg kell értenünk a másik mentális rendszerének működését ahhoz, hogy abba változást tudjunk elérni.
A módszer hatékonyság érdekében milyen eszközt használ az NLPt?
Az NLPt nagyon gyakran használja a transz-élményt a terápiás folyamatban. Mivel a transz-élmény nem folyamatos és egyenlő mélységű, ezért az NLPt technikái gyakran sok, rövidebb idejű transz-élmény sorozatából állnak. Sok „kis hipnózis” egymás után, egymásra építve a terápia folyamatában, amellyel az NLPt  a terápiás problematikát kisebb részekre bontja szét.
Mi az a transz-élmény?
A transz-élményt megváltozott tudati állapotként szokás emlegetni. Ennek lényege, hogy a tudati kontroll-funkciók többé-kevésbé fellazulnak, emocionális élmények jobban előtérbe kerülnek, a figyelem terjedelme bizonyos értelemben beszűkül a külvilág iránt, de belső világunk (emlékek, élmények, álmok stb.) felé kiszélesedik és az érzékszervi csatornák nyitottak maradnak szuggesztiók iránt. Ugyanakkor a szuggesztiók termékeny talajra találnak a személy nem-tudatos szférájában, könnyen asszociálódnak szubjektív élményekkel, amelyek könnyen hozzáférhetővé válnak. A mindennapi élet forgatagában jó példák a transz-élményre a zenei élmények, vallási meditációk, közös éneklések, tánc.
A mindennapi transz-állapot tehát éppen olyan természetes állapot, mint az alvás vagy az ébrenlét. Sokszor váratlan meglepetésszerű helyzetek, szokatlan ingerek, új asszociációk indítják be ezt a „merengő” állapotot.
Mit akarunk általában a pszichoterápiában elérni és mire alkalmas leginkább az NLPt?
„A pszichoterápiában általában – a módszertől függetlenül – olyan kedvező változásokat akarunk elérni, amelyeket a személy saját maga ér el és fenn tud tartani. Az NLPt éppen magával a személyes élmény- és tapasztalat-világának struktúrájával dolgozik és hozzá segíti az azt átélő embert, hogy sokszor meglepetésre – tudatossá válik benne hogyan  szűri meg érzékelését, hogyan foglalja rendszerbe tapasztalatát, milyen nyelvi eszközöket használva fejezi ki magát, sőt hogyan cselekszik öntudatlanul vagy szándékosan célja elérésének érdekében. Az NLPt ezért alkalmas arra, hogy a belső történéseket és cselekvéseket, valamint a változás folyamatát tudatossá tegye a személyben vagy közel hozza, és ezáltal éri el, hogy az illető személy képessé és kompetenssé váljon a hatékony önsegítésre is. Az NLPt erősen jövőorientáltságú és erősíti a személyes kompetencia-érzést.” (Bagdy Emőke, 2006).

© 2022 zsulcsilla.hu. All Rights Reserved. Powered by NeterNET